PREPORUKE ZA RAD ZAVIČAJNOG MUZEJA HOMOLjA U VEZI SA PREVENCIJOM COVID-19
 • Pre puštanja u rad ZAVIČAJNOG MUZEJA HOMOLjA, napraviti plan rada u pogledu organizacije radnog procesa i angažmana potrebnog broja radnika u uslovima primene neophodnih mera zaštite;
 • Angažovati minimalan (samo neophodan) broj radnika po svim pozicijama;
 • Po mogućstvu, formirati dve ili više ekipa (smena) koje će se smenjivati u pogledu fizičkog dolaska na posao, uz organizovanje rada od kuće (praćenje elektronskog pretraživanja i naručivanje knjiga korisnika od kuće i dr.);
 • Obezbediti potrebnu količinu propisane lične zaštitne opreme (LZO) i dezinfekcionih sredstava;
 • Isplanirati i obeležiti koridore za kretanje posetilaca i zaposlenih;
 • Obavezno nošenje lične zaštitne opreme zaposlenih tokom boravka u prostoriji u kojoj borave druge osobe, kao i onih koji dolaze u kontakt sa posetiocima ili drugim predmetima koji su predmet manipulacije. Lična zaštitna sredstva su maske i rukavice, a u slučaju neposrednog rada sa korisnicima ili dobavljačima, poželjno je nositi i naočare ili vizir;
 • Pridržavanje mera socijalnog distanciranja (razmak između 2 osobe od 2 metra), bilo da se radi o zaposlenima ili posetiocima, osim u slučaju potrebe predaje/preuzimanja opreme i materijala u okviru radnog procesa (svesti na minimum bliži kontakt od navedenog, uz striktne mere zaštite - LZO);
 • Broj zaposlenih i broj posetilaca ZAVIČAJNOG MUZEJA HOMOLjA uskladiti sa dostupnom radnom i manipulativnom površinom, imajući u vidu pravilo socijalnog distanciranja, osim u gore navedenom slučaju predaje/preuzimanja;
 • Obezbediti dovoljnu količinu dezinfekcionih sredstava za dezinfekciju ruku, radnih i manipulativnih površina;
 • Vršiti dezinfekciju radnih i manipulativnih površina minimum na svaka 2 sata rada, a na kraju dana sprovesti temeljno čišćenje i dezinfekciju. Površine koje dolaze u kontakt sa korisnicima (ulazna vrata, dežurni sto) dezinfikovati na 1 sat ili češće;
 • Na sajtu ZAVIČAJNOG MUZEJA HOMOLjA, kao i ulaznim vratima Muzeja, navesti pravila ponašanja korisnika u smislu primene mera zaštite;
 • Ulazak posetilaca u prostor ZAVIČAJNOG MUZEJA HOMOLjA mora biti kontrolisan od strane zaposlenih na samim ulaznim vratima. Ulaz korisniku je dozvoljen samo uz posedovanje ličnih zaštitnih sredstava i uz kontrolu broja korisnika u prostoru ZAVIČAJNOG MUZEJA HOMOLjA;
 • Na ulaznim vratima postaviti sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom (dezobarijera);
 • Na ulaznim vratima obezbediti dozer ili bocu sa raspršivačem ispunjene dezinfekcionim sredstvom kojim će korisnici dezinfikovati ruke (rukavice);
 • Izbeći ukrštanje koridora za kretanje korisnika sa putevima kretanja zaposlenih;
 • Maksimalno redukovati nivo fizičkog kontakta (posrednog ili neposrednog) između posetilaca i zaposlenih koji rade u Muzeju.

 

                                                                                                              Hvala na razumevanju

 

U Žagubici, 10.05.2020.                                                                          D i r e k t o r

                                                                                                                    Saša Ilić

© 2017-2023 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME