ПРЕПОРУКЕ ЗА РАД ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА У ВЕЗИ СА ПРЕВЕНЦИЈОМ COVID-19

 

 • Пре пуштања у рад ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА, направити план рада у погледу организације радног процеса и ангажмана потребног броја радника у условима примене неопходних мера заштите;
 • Ангажовати минималан (само неопходан) број радника по свим позицијама;
  По могућству, формирати две или више екипа (смена) које ће се смењивати у погледу физичког доласка на посао, уз организовање рада од куће (праћење електронског претраживања и наручивање књига корисника од куће и др.);
 • Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме (ЛЗО) и дезинфекционих средстава;
 • Испланирати и обележити коридоре за кретање посетилаца и запослених;
 • Обавезно ношење личне заштитне опреме запослених током боравка у просторији у којој бораве друге особе, као и оних који долазе у контакт са посетиоцима или другим предметима који су предмет манипулације. Лична заштитна средства су маске и рукавице, а у случају непосредног рада са корисницима или добављачима пожељно је носити наочаре или визире;
 • Придржавање мера социјалног дистанцирања (размак између 2 особе од 2 метра), било да се ради о запосленима или посетиоцима, осим у случају потребе предаје/преузимања опреме и материјала у оквиру радног процеса (свести на минимум ближи контакт од наведеног уз стриктне мере заштите - ЛЗО);
 • Број запослених и број посетилаца ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА ускладити са доступном радном и манипулативном површином, имајући у виду правило социјалног дистанцирања, осим у горе наведеном случају предаје/преузимања;
 • Обезбедити довољну количину дезинфекционих средстава за дезинфекцију руку, радних и манипулативних површина;
 • Вршити дезинфекцију радних и манипулативних површина минимум на свака 2 сата рада, а на крају дана спровести темељно чишћење и дезинфекцију. Површине које долазе у контакт са корисницима (улазна врата, дежурни сто) дезинфиковати на 1 сат или чешће;
 • На сајту ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА, као и улазним вратима Музеја, навести правила понашања корисника у смислу примене мера заштите;
 • Улазак посетилаца у простор ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА мора бити контролисан од стране запослених на самим улазним вратима. Улаз кориснику је дозвољен само уз поседовање личних заштитних средстава и уз контролу броја корисника у простору ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА;
 • На улазним вратима поставити сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством (дезобаријера);
 • На улазним вратима обезбедити дозер или боцу са распршивачем испуњеним дезинфекционим средством којим ће корисници дезинфиковати руке (рукавице);
 • Избећи укрштање коридора за кретање корисника са путевима кретања запослених;
 • Максимално редуковати ниво физичког контакта (посредног или непосредног) између посетилаца и запослених који раде У Музеју.

Хвала на разумевању

 

 У Жагубици, 10.05.2020.                                                                                              Д и р е к т о р

                                                                                                                                           Саша Илић

 

© 2017-2023 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME